ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 28.10.2015

Особлива інформація на 27.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2015Припинено повноваженняГолова Наглядової радиКагуй Володимир IвановичКА, 196758, 06.06.1996, Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.24.77995
Зміст інформації:
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, Обiймає посаду голови спостережної ради ВАТ "Алмазiнструмент", м. Львiв.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015ПризначеноГолова Наглядової радиКагуй Володимир IвановичКА, 196758, 06.06.1996, Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.24.77995
Зміст інформації:
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, Обiймає посаду голови спостережної ради ВАТ "Алмазiнструмент", м. Львiв.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання головою Наглядової ради.
24.04.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиРоманченко Владислав ГеоргiйовичСО, 909377, 08.10.2002, Солом"янським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi24.00002
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду директора ТОВ «ПТК СХIД». Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015ПризначеноЧлен Наглядової радиРоманченко Владислав ГеоргiйовичСО, 909377, 08.10.2002, Солом"янським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi24.00002
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду директора ТОВ «ПТК СХIД». Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
24.04.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЦесарський Андрiй МиколайовичСН, 444890, 04.03.1997, Жовтневим РУ ГУ МВСУ в м.Києвi23.99999
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду заступника директора ТОВ «ПТК СХIД».Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015ПризначеноЧлен Наглядової радиЦесарський Андрiй МиколайовичСН, 444890, 04.03.1997, Жовтневим РУ ГУ МВСУ в м.Києвi23.99999
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду заступника директора ТОВ «ПТК СХIД».Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
24.04.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПаламарчук Борис ПетровичСН, 827442, 02.06.1998, Ленiградським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду директора: ТОВ «УРСП «Станкомаш» (код 36956756). Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиРимар Iнна валерiївнаЕА, 576625, 03.11.1998, Олександрiвським МВУ МВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.)Обiймає посаду юриста ТОВ «ПТК «СХIД» . Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015ПризначеноЧлен Наглядової радиПаламарчук Борис ПетровичСН, 827442, 02.06.1998, Ленiградським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду директора: ТОВ «УРСП «Станкомаш» (код 36956756). Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
24.04.2015д/нЧлен Наглядової радиРимар Iнна ВалерiївнаЕА, 576625, 03.11.1998, Олександрiвським МВУ МВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.)Обiймає посаду юриста ТОВ «ПТК «СХIД» . Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
24.04.2015Припинено повноваженняГолова правлiнняВозняк Наталiя ЄвгенiвнаКА, 194949, 18.07.1997, Жовкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.0.24705
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 4 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду голови правлiння Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015ПризначеноГолова правлiнняВозняк Наталiя ЄвгенiвнаКА, 194949, 18.07.1997, Жовкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.0.24705
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 4 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду голови правлiння Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання Головою правлiння.
24.04.2015Припинено повноваженняЧлен правлiнняХомяк Мирон ТадейовичКА, 185807, 26.06.1996, Франкiвським РВУМВС України у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 4 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду Застуапника голови правлiння з технiчних питань та виробництва Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015ПризначеноЧлен правлiнняХомяк Мирон ТадейовичКА, 185807, 26.06.1996, Франкiвським РВУМВС України у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 4 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду Застуапника голови правлiння з технiчних питань та виробництва Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом правлiння.
24.04.2015ПризначеноЧлен правлiнняСташкiв Тетяна ЄвгенiвнаКС, 853012, 07.10.2011, Самбiрським МВ ГУМВС України у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 4 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду Головного бухгалтера Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом правлiння.
24.04.2015Припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїСенета Марiя ГаврилiвнаКА, 945875, 29.09.1998, Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськ. обл.0.00893
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) На пенсiї з 16.03.2015р.Обiймала посаду начальника ПЕВ Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працював на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015ПризначеноГолова ревiзiйної комiсiїСенета Марiя ГаврилiвнаКА, 945875, 29.09.1998, Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськ. обл.0.00893
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) На пенсiї з 16.03.2015р.Обiймала посаду начальника ПЕВ Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працював на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання Головою Ревiзiйної комiсiї.
24.04.2015Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїКiндрат Любов Мар"янiвнаКА, 998482, 01.12.1998, Шевченкiвським РВ ЛМУУ УМВС України у Львiвськiй областi0.00893
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) На пенсiї.Обiймала посаду начальника їдальнi Товариства.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015ПризначеноЧлен Ревiзiйної комiсiїКiндрат Любов Мар"янiвнаКА, 998482, 01.12.1998, Шевченкiвським РВ ЛМУУ УМВС України у Львiвськiй областi0.00893
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) На пенсiї.Обiймала посаду начальника їдальнi Товариства.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї.
24.04.2015Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїДрiбко Катерина IванiвнаКВ, 078555, 10.02.1999, Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi0.00893
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду бухгалтера в ТзОВ"Амперсенд ЛТД".Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015ПризначеноЧлен Ревiзiйної комiсiїДрiбко Катерина IванiвнаКВ, 078555, 01.12.1998, Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi0.00893
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду бухгалтера в ТзОВ"Амперсенд ЛТД".Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.