ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 28.10.2015

Особлива інформація на 27.04.2015

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
24.04.2015 Призначено Голова Наглядової ради Кагуй Володимир Iванович КА, 196758, 06.06.1996, Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл. 24,780
Зміст інформації Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, Обiймає посаду голови спостережної ради ВАТ "Алмазiнструмент", м. Львiв.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015 Призначено Голова Наглядової ради Кагуй Володимир Iванович КА, 196758, 06.06.1996, Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл. 24,780
Зміст інформації Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, Обiймає посаду голови спостережної ради ВАТ "Алмазiнструмент", м. Львiв.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання головою Наглядової ради.
24.04.2015 Призначено Член Наглядової ради Романченко Владислав Георгiйович СО, 909377, 08.10.2002, Солом"янським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi 24,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду директора ТОВ «ПТК СХIД». Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015 Призначено Член Наглядової ради Романченко Владислав Георгiйович СО, 909377, 08.10.2002, Солом"янським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi 24,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду директора ТОВ «ПТК СХIД». Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
24.04.2015 Призначено Член Наглядової ради Цесарський Андрiй Миколайович СН, 444890, 04.03.1997, Жовтневим РУ ГУ МВСУ в м.Києвi 24,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду заступника директора ТОВ «ПТК СХIД».Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015 Призначено Член Наглядової ради Цесарський Андрiй Миколайович СН, 444890, 04.03.1997, Жовтневим РУ ГУ МВСУ в м.Києвi 24,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду заступника директора ТОВ «ПТК СХIД».Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
24.04.2015 Призначено Член Наглядової ради Паламарчук Борис Петрович СН, 827442, 02.06.1998, Ленiградським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi 0,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду директора: ТОВ «УРСП «Станкомаш» (код 36956756). Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015 Призначено Член Наглядової ради Римар Iнна валерiївна ЕА, 576625, 03.11.1998, Олександрiвським МВУ МВСУ в Кiровоградськiй обл. 0,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.)Обiймає посаду юриста ТОВ «ПТК «СХIД» . Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015 Призначено Член Наглядової ради Паламарчук Борис Петрович СН, 827442, 02.06.1998, Ленiградським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi 0,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду директора: ТОВ «УРСП «Станкомаш» (код 36956756). Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
24.04.2015 Звільнено Член Наглядової ради Римар Iнна Валерiївна ЕА, 576625, 03.11.1998, Олександрiвським МВУ МВСУ в Кiровоградськiй обл. 0,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.)Обiймає посаду юриста ТОВ «ПТК «СХIД» . Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
24.04.2015 Призначено Голова правлiння Возняк Наталiя Євгенiвна КА, 194949, 18.07.1997, Жовкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 0,247
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 4 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду голови правлiння Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015 Призначено Голова правлiння Возняк Наталiя Євгенiвна КА, 194949, 18.07.1997, Жовкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 0,247
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 4 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду голови правлiння Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання Головою правлiння.
24.04.2015 Призначено Член правлiння Хомяк Мирон Тадейович КА, 185807, 26.06.1996, Франкiвським РВУМВС України у Львiвськiй обл. 0,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 4 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду Застуапника голови правлiння з технiчних питань та виробництва Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015 Призначено Член правлiння Хомяк Мирон Тадейович КА, 185807, 26.06.1996, Франкiвським РВУМВС України у Львiвськiй обл. 0,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 4 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду Застуапника голови правлiння з технiчних питань та виробництва Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом правлiння.
24.04.2015 Призначено Член правлiння Сташкiв Тетяна Євгенiвна КС, 853012, 07.10.2011, Самбiрським МВ ГУМВС України у Львiвськiй обл. 0,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 4 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду Головного бухгалтера Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом правлiння.
24.04.2015 Призначено Голова Ревiзiйної комiсiї Сенета Марiя Гаврилiвна КА, 945875, 29.09.1998, Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськ. обл. 0,009
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) На пенсiї з 16.03.2015р.Обiймала посаду начальника ПЕВ Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працював на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015 Призначено Голова ревiзiйної комiсiї Сенета Марiя Гаврилiвна КА, 945875, 29.09.1998, Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськ. обл. 0,009
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) На пенсiї з 16.03.2015р.Обiймала посаду начальника ПЕВ Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працював на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання Головою Ревiзiйної комiсiї.
24.04.2015 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Кiндрат Любов Мар"янiвна КА, 998482, 01.12.1998, Шевченкiвським РВ ЛМУУ УМВС України у Львiвськiй областi 0,009
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) На пенсiї.Обiймала посаду начальника їдальнi Товариства.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Кiндрат Любов Мар"янiвна КА, 998482, 01.12.1998, Шевченкiвським РВ ЛМУУ УМВС України у Львiвськiй областi 0,009
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) На пенсiї.Обiймала посаду начальника їдальнi Товариства.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї.
24.04.2015 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Дрiбко Катерина Iванiвна КВ, 078555, 10.02.1999, Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 0,009
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду бухгалтера в ТзОВ"Амперсенд ЛТД".Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
24.04.2015 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Дрiбко Катерина Iванiвна КВ, 078555, 01.12.1998, Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 0,009
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 21 вiд 24.04.2015р.) Обiймає посаду бухгалтера в ТзОВ"Амперсенд ЛТД".Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї.