ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 18.07.2016

Особлива інформація на 15.07.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.07.2016Припинено повноваженняГолова Наглядової радиКагуй Володимир IвановичКА, 196758, 06.06.1996, Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових зборах акцiонерiв(протокол №23 вiд 15.07.16р). Обiймає Займає посаду голови спостережної ради ВАТ "Алмазiнструмент", м. Львiв.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
15.07.2016ПризначеноГолова Наглядової радиМакара Андрiй ЯрославовичКА, 455718, 12.08.1997, Трускавецьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.9.921697
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових зборах акцiонерiв(протокол № 23 вiд 15.07.16р) Обiймає посаду нач.вiддiлу iнвестицiйного розвитку ТзОВ"Твердиня плюс",.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання головою Наглядової ради.
15.07.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиРоманченко Владислав ГеоргiйовичСО, 909377, 08.10.2002, Солом"янським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.)Обiймає посаду директора ТОВ «ПТК СХIД». Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
15.07.2016ПризначеноЧлен Наглядової радиТорський Сергiй IвановичКС, 497912, 23.04.1989, Трускавецьким МВ УМВС у Львiвськiй обл.9.921697
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.)Обiймає посаду нач.економiчного вiддiлу ТзОВ «Твердиня плюс». Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
15.07.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЦесарський Андрiй МиколайовичСН, 444890, 04.03.1997, Жовтневим РУ ГУ МВСУ в м.Києвi0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.) Обiймає посаду заступника директора ТОВ «ПТК СХIД».Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
15.07.2016ПризначеноЧлен Наглядової радиЛешкiвець Олег МироновичКВ, 138842, 04.05.1999, Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.9.921697
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.) Обiймає посаду нач.юридичного вiддiлу ТзОВ «Твердиня Плюс».Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
15.07.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПаламарчук Борис ПетровичСН, 827442, 02.06.1998, Ленiградським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.) Обiймає посаду директора: ТОВ «УРСП «Станкомаш» . Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
15.07.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиРимар Iнна валерiївнаЕА, 576625, 03.11.1998, Олександрiвським МВУ МВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2015р.)Обiймає посаду юриста ТОВ «ПТК «СХIД» . Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
15.07.2016ПризначеноЧлен Наглядової радиДубик Наталiя ЯрославiвнаКВ, 470122, 15.09.2000, Ленiградським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi9.553432
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.) Обiймає посаду директора: ДП Делакс житло ТзОВ «Леополiс плюс» . Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
15.07.2016ПризначеноЧлен Наглядової радиБалашова Олена IванiвнаАС, 582934, 29.10.1999, Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.9.921697
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд15.07.2016р) 2Обiймає посаду юриста ТОВ «ПТК «СХIД» . Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
15.07.2016Припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїСенета Марiя ГаврилiвнаКА, 945875, 29.09.1998, Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськ. обл.0.00893
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.) На пенсiї з 16.03.2015р.Обiймала посаду начальника ПЕВ Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працював на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
15.07.2016ПризначеноГолова ревiзiйної комiсiїХомик Оксана ЯрославiвнаКА, 006127, 16.06.1995, Трускавецьким МВ УМВС України0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.).Обiймає посаду директора ТзОВ"Арттехбуд". Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання Головою Ревiзiйної комiсiї.
15.07.2016Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїКiндрат Любов Мар"янiвнаКА, 998482, 01.12.1998, Шевченкiвським РВ ЛМУУ УМВС України у Львiвськiй областi0.00893
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд15 .07.2016р.) На пенсiї.Обiймала посаду начальника їдальнi Товариства.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
15.07.2016ПризначеноЧлен Ревiзiйної комiсiїВласенкова Божена ВолодимирiвнаКС, 390630, 27.05.2005, Трускавецьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл.0.00893
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07. 2016р.) Обiймає посаду помiчника керiвника ТзОВ"Твердиня плюс".Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї.
15.07.2016Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїДрiбко Катерина IванiвнаКВ, 078555, 10.02.1999, Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi0.00893
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.) Обiймає посаду бухгалтера в ТзОВ"Амперсенд ЛТД".Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
15.07.2016ПризначеноЧлен Ревiзiйної комiсiїПанасть Марiанна ФедорiвнаКС, 114193, 10.10.2002, Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi9.410276
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.) Обiймає поаду помiчника керiвника в ТзОВ"Твердиня плюс".Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.