ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 18.07.2016

Особлива інформація на 15.07.2016

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
15.07.2016 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Панасть Марiанна Федорiвна КС, 114193, 10.10.2002, Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 9,410
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.) Обiймає поаду помiчника керiвника в ТзОВ"Твердиня плюс".Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї.
15.07.2016 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Дрiбко Катерина Iванiвна КВ, 078555, 10.02.1999, Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 0,009
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.) Обiймає посаду бухгалтера в ТзОВ"Амперсенд ЛТД".Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
15.07.2016 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Власенкова Божена Володимирiвна КС, 390630, 27.05.2005, Трускавецьким МВ УМВС України у Львiвськiй обл. 0,009
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07. 2016р.) Обiймає посаду помiчника керiвника ТзОВ"Твердиня плюс".Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї.
15.07.2016 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Кiндрат Любов Мар"янiвна КА, 998482, 01.12.1998, Шевченкiвським РВ ЛМУУ УМВС України у Львiвськiй областi 0,009
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд15 .07.2016р.) На пенсiї.Обiймала посаду начальника їдальнi Товариства.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
15.07.2016 Призначено Голова ревiзiйної комiсiї Хомик Оксана Ярославiвна КА, 006127, 16.06.1995, Трускавецьким МВ УМВС України 0,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.).Обiймає посаду директора ТзОВ"Арттехбуд". Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання Головою Ревiзiйної комiсiї.
15.07.2016 Призначено Голова Ревiзiйної комiсiї Сенета Марiя Гаврилiвна КА, 945875, 29.09.1998, Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськ. обл. 0,009
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.) На пенсiї з 16.03.2015р.Обiймала посаду начальника ПЕВ Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працював на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
15.07.2016 Призначено Член Наглядової ради Балашова Олена Iванiвна АС, 582934, 29.10.1999, Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл. 9,922
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд15.07.2016р) 2Обiймає посаду юриста ТОВ «ПТК «СХIД» . Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
15.07.2016 Призначено Член Наглядової ради Дубик Наталiя Ярославiвна КВ, 470122, 15.09.2000, Ленiградським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi 9,553
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.) Обiймає посаду директора: ДП Делакс житло ТзОВ «Леополiс плюс» . Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
15.07.2016 Призначено Член Наглядової ради Римар Iнна валерiївна ЕА, 576625, 03.11.1998, Олександрiвським МВУ МВСУ в Кiровоградськiй обл. 0,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2015р.)Обiймає посаду юриста ТОВ «ПТК «СХIД» . Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
15.07.2016 Призначено Член Наглядової ради Паламарчук Борис Петрович СН, 827442, 02.06.1998, Ленiградським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi 0,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.) Обiймає посаду директора: ТОВ «УРСП «Станкомаш» . Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
15.07.2016 Призначено Член Наглядової ради Лешкiвець Олег Миронович КВ, 138842, 04.05.1999, Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 9,922
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.) Обiймає посаду нач.юридичного вiддiлу ТзОВ «Твердиня Плюс».Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
15.07.2016 Призначено Член Наглядової ради Цесарський Андрiй Миколайович СН, 444890, 04.03.1997, Жовтневим РУ ГУ МВСУ в м.Києвi 0,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.) Обiймає посаду заступника директора ТОВ «ПТК СХIД».Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
15.07.2016 Призначено Член Наглядової ради Торський Сергiй Iванович КС, 497912, 23.04.1989, Трускавецьким МВ УМВС у Львiвськiй обл. 9,922
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.)Обiймає посаду нач.економiчного вiддiлу ТзОВ «Твердиня плюс». Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.
15.07.2016 Призначено Член Наглядової ради Романченко Владислав Георгiйович СО, 909377, 08.10.2002, Солом"янським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi 0,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ( протокол № 23 вiд 15.07.2016р.)Обiймає посаду директора ТОВ «ПТК СХIД». Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
15.07.2016 Призначено Голова Наглядової ради Макара Андрiй Ярославович КА, 455718, 12.08.1997, Трускавецьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл. 9,922
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових зборах акцiонерiв(протокол № 23 вiд 15.07.16р) Обiймає посаду нач.вiддiлу iнвестицiйного розвитку ТзОВ"Твердиня плюс",.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат не працює на пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання головою Наглядової ради.
15.07.2016 Призначено Голова Наглядової ради Кагуй Володимир Iванович КА, 196758, 06.06.1996, Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл. 0,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято на позачергових зборах акцiонерiв(протокол №23 вiд 15.07.16р). Обiймає Займає посаду голови спостережної ради ВАТ "Алмазiнструмент", м. Львiв.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.