ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 18.07.2016

Особлива інформація на 15.07.2016

Титульний аркуш Повідомлення


 Голова правлiння                            Возняк Наталiя Євгенiвна 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    18.07.2016  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство"Львiвський iнструментальний завод"
    Організаційно-правова форма емітента
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента д/н
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 79058
     Населений пункт м.Львiв
     Вулиця, будинок вул.Замарстинiвська .170
     Міжміський код, телефон та факс 032-252-29-02, 032-252-33-43
     Електронна поштова адреса liz@ukrpost.net

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 18.07.2016
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Бюлетень Цiннi папери України
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 136(2390)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 20.07.2016
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення http:// liz.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 18.07.2016