ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 13.10.2016

Особлива інформація на 13.10.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.10.2016Припинено повноваженняГолова правлiнняВозняк Наталiя ЄвгенiвнаКА, 194949, 18.07.1997, Жовкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 9 вiд 12.10.2016р.).Обiймає посаду Голови рправлiння Товариства.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.Кандидат написав заяву на звiльнення за власним бажанням по поважнiй причинi.
12.10.2016ПризначеноГолова правлiнняДмитришин Олесь ВолодимировичКС, 752603, 29.12.2009, Франкiвським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол №9 вiд 12.10.2016р.) Обiймає посаду директора з розвитку Протягом останнiх п'яти рокiв, до01.07.2016р. кандидат працював директором з розвитку ТзОВ концерн "Львiв". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання Головою правлiння.
12.10.2016Припинено повноваженняЧлен правлiнняХомяк Мирон ТадейовичКА, 185807, 26.06.1996, Франкiвським РВУМВС України у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 9 вiд 12.10.2016р.) Обiймає посаду Заступника голови правлiння з технiчних питань та виробництва Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
12.10.2016ПризначеноЧлен правлiнняШподарунок Євгенiй БогдановичКА, 843615, 08.06.1998, Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 9 вiд 12.10.2016р.) Обiймає посаду головного бухгалтера ТзОВ Твердиня- плюс з 2.04.2013р. З 02.06.2008р.по 01.04.2013р.обiймав посаду головного бухгалтера ТзОВ ТКС Мененджмент.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом правлiння.
12.10.2016Припинено повноваженняЧлен правлiнняСташкiв Тетяна ЄвгенiвнаКС, 853012, 07.10.2011, Самбiрським МВ ГУМВС України у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 9 вiд 12.10.2016р.) Обiймає посаду Головного бухгалтера Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав заяву про звiльнення за власним бажанням по поважнiй причинi.
12.10.2016ПризначеноЧлен правлiнняЕйнес Руслан СергiйовичКС, 742519, Трускавецьким МВ ГУМВС України у Львiвськiй областi9.921697
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 9 вiд 12.10.2016р.) На даний час не працює.До 01.08.2013р.обiймав посаду директора департаменту корпоративних фiнансiв в ТзОВ "Твердиня-плюс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом правлiння.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.