ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 17.10.2016

Особлива інформація на 17.10.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.10.2016ПризначеноГоловний бухгалтерШподарунок Євгенiй БогдановичКА, 843615, 08.06.1998, Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято наказом по кадрах ( наказ № 8/к вiд 17.10.2016р.) Обiймає посаду головного бухгалтера ТзОВ Твердиня- плюс з 2.04.2013р. З 02.06.2008р.по 01.04.2013р.обiймав посаду головного бухгалтера ТзОВ ТКС Мененджмент. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про прийом на посаду Головного бухгалтера
17.10.2016ЗвільненоГоловний бухгалтерСташкiв Тетяна ЄвгенiвнаКС, 853012, 07.10.2011, Самбiрським МВ ГУМВС України у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято наказом по кадрах ( наказ №94/к вiд 17.10.2016р.) Обiймає посаду Головного бухгалтера Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав заяву про звiльнення за власним бажанням по поважнiй причинi.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.