ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 17.10.2016

Особлива інформація на 17.10.2016

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
17.10.2016 Призначено Головний бухгалтер Шподарунок Євгенiй Богданович КА, 843615, 08.06.1998, Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 0,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято наказом по кадрах ( наказ № 8/к вiд 17.10.2016р.) Обiймає посаду головного бухгалтера ТзОВ Твердиня- плюс з 2.04.2013р. З 02.06.2008р.по 01.04.2013р.обiймав посаду головного бухгалтера ТзОВ ТКС Мененджмент. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про прийом на посаду Головного бухгалтера
17.10.2016 Звільнено Головний бухгалтер Сташкiв Тетяна Євгенiвна КС, 853012, 07.10.2011, Самбiрським МВ ГУМВС України у Львiвськiй обл. 0,000
Зміст інформації Рiшення щодо даного кандидата прийнято наказом по кадрах ( наказ №94/к вiд 17.10.2016р.) Обiймає посаду Головного бухгалтера Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав заяву про звiльнення за власним бажанням по поважнiй причинi.