ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кагуй Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 196758, 06.06.1996, Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
4) рік народження** 1950
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Алмазiнструмент", м. Львiв. Голова праввлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, Обiймає посаду голови Наглядової ради ПАТ "Алмазiнструмент", м. Львiв. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi не було.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романченко Владислав Георгiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 909377, 08.10.2002, Солом"янським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** УР ТОВ "Комсервiс"Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3
9) опис Представник ТзОВ "Мегапром" (код ЄДРПОУ 25405465, м. Київ). Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi не було.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Цесарський Андрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 444890, 04.03.1997, Жовтневим РУ ГУ МВСУ в м.Києвi
4) рік народження** 1971
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** УР ТОВ "Комсервiс"заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3
9) опис Представник ТзОВ "Мегапром" (код ЄДРПОУ 25405465, м. Київ). Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi не було.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паламарчук Борис Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 827442, 02.06.1998, Ленiградським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi
4) рік народження** 1967
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** УР ТОВ"Комсервiс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3
9) опис Представник ТзОВ "Мегапром" (код ЄДРПОУ 25405465, м. Київ). Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi не було.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Римар Iнна Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 576625, 03.11.1998, Олександрiвським МВУ МВСУ в Кiровоградськiй обл.
4) рік народження** 1975
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** УР ТОВ "Комсервiс"юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3
9) опис Представник ТзОВ "Мегапром" (код ЄДРПОУ 25405465, м. Київ). Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi не було.


1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сенета Марiя Гаврилiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 945875, 29.09.1998, Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськ. обл.
4) рік народження** 1956
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Львiвський полiграфiчний iнститут.механiк
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi не було.


1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Возняк Наталiя Євгенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 194949, 18.07.1996, Жовкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
4) рік народження** 1969
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Львiвський iнструментальний завод"Заступник голови правлiння з фiнансiв та економiки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3
9) опис Вiдзначена почесною грамотою обласної Ради, Мiської ради, нагороджнена орденом Почесного Христа Мiжнародного економiчного рейтингу, Лiга кращих i визнана керiвником року України 2010. непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи немає. Призначена на посаду на пiдставi рiшення Наглядової ради -протокол №4 вiд 24.04.2015р.


1) посада Заступник голови правлiння з технiчних питань та виробництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хомяк Мирон Тадейович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 185807, 26.06.1996, Франкiвським РВУМВС України у Львiвськiй обл.
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Львiвський iнструментальний завод"Головний iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Срок на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: 1-ший Заступник Голови правлiння-головний iнженер ВАТ “Львiвський iнструментальний завод”. Призначений на пiдставi рiшення Наглядової ради-протокол №4 вiд 24.04.2015р.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сташкiв Тетяна Євгенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КС, 853012, 07.10.2011, Самбiрським МВ ГУМВС України у Львiвськiй обл.
4) рік народження** 1982
5) освіта** вища економiчна
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ"Львiвський iнструментальний завод"В.О. головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi не було.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової радиКагуй Володимир IвановичКА, 196758, 06.06.1996, Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.87414324.779951874143000
Член Наглядової радиРоманченко Владислав ГеоргiйовичСО, 909377, 08.10.2002, Солом"янським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi84663024.0001846630000
Член Наглядової радиЦесарський Андрiй МиколайовичСН, 444890, 04.03.1997, Жовтневим РУ ГУ МВСУ в м.Києвi84662923.999992846629000
Член Наглядової радиПаламарчук Борис ПетровичСН, 827442, 02.06.1998, Ленiградським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi000000
Член Наглядової радиРимар Iнна ВалерiївнаЕА, 576625, 03.11.1998, Олександрiвським МВУ МВСУ в Кiровоградськiй обл000000
Голова правлiнняВозняк Наталiя ЄвгенiвнаКА, 194949, 18.07.1996, Жовкiвський РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.87150.247058715000
Голова ревiзiйної комiсiїСенета Марiя ГаврилiвнаКА, 945875, 29.09.1998, Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськ. обл.3150.0893315000
Заступник голови правлiння з технiчних питаньХомяк Мирон ТадейовичКА, 185807, 26.06.1998, Франкiвським РВУМВС України у Львiвськiй обл.000000
Головний бухгалтерСташкiв Тетяна ЄвгенiвнаКС, 853012, 07.10.2011, Самбiрським МВ ГУМВС України у Львiвськiй обл.000000
Усього 2576431 73.036023 2576431 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.